Ladda upp bilder till iCloud via din Mac dator.

Om du har bilder på din dator som du skulle vilja ladda upp i din iCloud kan du enkelt göra det via appen Bilder. En förutsättning ä dock att du har ett iCloud-konto eller AppleID, som det också kallas, och att du är inloggad i detta i din Mac-dator. Ett exempel på när detta skulle kunna vara aktuellt är när du har tagit bilder med en Digital kamera, som du har laddat över i datorn som bildfiler, och så vill du kanske ha upp dem i molnet.  

En fördel förutom att bilderna blir säkerhetskopierade är att man även kan se bilderna i sin iPhone om man har den inloggad på samma konto som datorn. Tänk på att du behöver ha tillräckligt med plats i molnet. Man kommer tyvärr inte så långt med iCloud gratisversion som bara är 5GB. Man behöver ha ett iCloud+ -konto som börjar på 50GB, om man ska få plats med en större mängd bilder. 

Om du vill få upp dem i din iCloud så gör det det via appen Bilder:

  1. Öppna appen Bilder. 
  2. Öppna Arkiv-menyn.
  3. Välj Importera i menyn. 
  4. Välj sedan de bilder som du vill Importera i appen Bilder. När du har gjort det så synkas de upp i iCloud.