Inställningar – Bluetooth & Enheter -Spela upp automatiskt

Ställ in vad som ska hända när du ansluter ett USB-minne eller disk eller ett minneskort.

Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter: På/Av. Funktionen är på som standard.

Välj standardinställningar för Spela upp automatiskt

Flyttbar enhet: Med flyttbar enhet menas ett USB-minne eller en hårddisk som ansluts via usb.

  • Konfigurera lagringsinställningar (Inställningar)
  • Gör ingenting
  • Öppna mappen för att visa filerna (Utforskaren)
  • Fråga mig varje gång

Minnekort: Med minneskort menas lagringskort som till exempel SD-kort för kameror och telefoner.

  • Importera foton och videoklipp (OneDrive)
  • Importera Foton och videoklipp (Foton)
  • Spela upp (Windows Media Player)
  • Gör ingenting
  • Öppna mappen för att visa filerna (Utforskaren)
  • Fråga mig varje gång
Inställningar i Windows 11 - Spela upp automatiskt.
Spela upp automatiskt

I båda fallen skulle jag rekommendera att man öppnar mappen för att visa filerna i Utforskaren. Att importera automatiskt är ju smidigt men den som gör det brukar å andra sidan inte veta vad som egentligen sker. Man bör veta hur man flyttar och kopierar filer manuellt innan man kör automatisk import.