Inställningar – System – Aviseringar & Fokusstöd

Aviseringar

Här kan du aktivera eller Inaktivera aviseringar på skrivbordet. Aviseringar är meddelanden från appar. Om du klickar på pilen vid reglaget kan du göra ytterligare inställningar för hur aviseringar får göras.

Om du klickar på pilen vid reglaget ser du alla inställningar.

Fokusstöd

Du kan sätta regler för när och hur aviseringar får ske. Du kanske inte vill ha e-postaviseringar under en viktig presentation. Eller aviseringar från en webbplats som du har godkänt aviseringar från. Funktionen kallas för fokusstöd. Den ska nämligen hjälpa dig att fokusera på ditt arbete.

Du kan schemalägga hur aviseringar får ske under dygnet. Du kanske inte vill ha störande avbrott när du sitter och jobbar. Du kan säga att du inte vill ha aviseringar när din skärm är duplicerad som den skulle vara just under en presentation.

Inställningar för fokusstöd i Windows 11.

Meddelanden från appar och andra avsändare.

Under aviseringar kan du ställa in aviseringar för varje app.
Följande inställningar kan göras:

  • Aktivera/inaktivera
  • Hur de ser ut.
  • Om du vill visa innehåll i aviseringar på låsskärmen.
  • Om det ska spelas upp ljud när de kommer.
  • Prioritet för aviseringar.
Inställningar som du kan göra för appen E-post till exempel.