Slipp dialogrutan Välj en mall i Pages!

Har du som jag retat dig på att du alltid behöver välja mallen Tomt dokument varje gång man ska skapa ett dokument med Pages för Mac? Det har jag men nu har jag kommit på hur jag ska hoppa förbi det lilla irritationsmomentet. 

Dialogrutan Välj en mall i Pages för Mac
Dialogrutan Välj en mall i Pages för Mac

Så här fixar du det:

  1. Öppna Pages.
  2. Klicka på Pages i menyn och välj Inställningar.
  3. Under Allmänt och För nya dokument, välj Mall: Tom.
    • Om du vill använda en annan mall än Tom så kan du göra det genom att välja Byt mall… 
    • Och behöver du få upp mallväljaren igen så trycker du Alt + CMD + N på tangentbordet. 
Inställningar i Pages
Inställningar i Pages för Mac