Lägg till en delad postlåda i Outlook för Mac.

I Microsoft 365 kan man skapa något som kallas för delade postlådor. Ofta rör det sig om lådor som egentligen inte behöver ha någon licens, som t.ex. info@lindasdatorskola.se . Att skaffa egna licenser för dessa är ganska onödig. När man skapar en delad postlåda så så knyter man denna till en eller flera anställda som ska hantera och övervaka den. 

I Outlook för Windows läggs, alla postlådor som delas med dig, till i Outlook när du loggar in med ditt huvudkonto. Så är inte fallet i Outlook för Mac. För att synka en delad postlåda i Outlook för Mac gör du på följande sätt: 

  1. Öppna Outlook.
  2. Gå till Arkiv-menyn – Öppna – Annan användares mapp….
  3. Nu kommer det upp en sökruta. Skriv namnet på postlådan du söker. T.ex Info. 
  4. Klicka på postlådan när den dyker upp i sökresultatet. 
  5. Välj Öppna. 
Lägg till en delad postlåda i Outlook för Mac.
Lägg till en delad postlåda i Outlook för Mac.