Inställningar – System – Om

System Product name

Anger namnet på din dator. Det är namnet som syns i till exempel nätverk. Du kan byta namn på din dator om du vill det.

Enhetsspecifikationer

Här ser du en specifikation på din dator. Bland annat Namnet, Processor, Ram-minne, Systemtyp.

Windows-specifikationer

Anger vilken utgåva av Windows som din dator har och vilken version. Du kan också se när den installerades.

Relaterade inställningar

Förslag på inställningar du skulle kunna tänkas behöva komma till om du besöker Om.

Om innehåller information om din dators hårdvara och mjukvara.