Ställa in Sidorientering i LibreOffice.

Så här ställer man in sidorienteringen i LibreOffice. Med sidorientering menas huruvida dokumentet ska vara stående eller liggande format. Jag har blivit uppmärksammad på att det inte går att ändra sidorienteringen via utskriftsfunktionen på samma sätt som det går att göra i Microsoft Office. Däremot finns det val för att göra det men tyvärr verkar det inte fungera i de senare versionerna. Istället får man ställa in orienteringen i sidformatmallen.

Så är gör man:

  1. Gå till menyn Format i menyraden.
  2. I menyn klickar du på Sidformatmall…
  3. I dialogrutan går du till fliken Sida.
  4. Under Orientering väljer du Stående eller Liggande format.
  5. Klicka på Tillämpa för att bekräfta ditt val eller Ok för att bekräfta ditt val och stänga dialogrutan.

Nu ska ditt dokument ha ändrat orientering på skärmen och bör skrivas ut i rätt eftersom den nu visar rätt orientering i förhandsgranskningen.

Dialogrutan Sidformatmall.