Inställningar – Hjälpmedel – Textstorlek

Förhandsgranskning av Textstorlek

Här visas resultatet av ändringarna som sker när du drar i skjutreglaget för textstorlek. Peka på den röda pricken och håll ner vänster musknapp samtidigt som du drar reglaget åt höger.

Tryck på verkställ när du är nöjd med resultatet.

Relaterade inställningar

Andra inställningar som kan komma i fråga för synnedsättningar kan vara bildskärmsinställningar. Därför hittar du en genväg till dessa här.

Inställningar för textstorlek under hjälpmedel i Windows 11.
Inställningar för textstorlek.