Windows-tangenten

Om du använder Windows så har du på tangentbordet en tangent som har en fönstersymbol. Den symboliserar Start-menyn i Windows. Trycker du på flaggikonen så poppar start-menyn upp. Samma funktion har den om du använder en Linux-distribution. Fönster-tangenten öppnar din program-meny.

Bild på tangentbord från Microsofts hemsida.
Tangenten inringad med rött är Windows-tangenten. På engelska kallas den ibland för Super-key.
När du trycker på Windows-tangenten öppnas helt enkelt start-menyn.