Meddelandelistan i appen E-post.

Fönstret E-post och E-postlistan markerad med rött.
Fönstret E-post och E-postlistan markerad med rött.

Den inringade delen av e-postfönstret är e-postlistan. Listan innehåller de meddelanden som finns i den mapp som du har markerat på vänstersidan. I det här fallet är det Inkorgen som du ser.

Om vi börjar högst upp och går neråt så ser vi:

Sökrutan: I sökrutan kan du söka efter meddelande eller ord i meddelande. Du kanske letar efter ett meddelande från en speciell person. Då söker du här.

Hämta om: Till höger om Sök så finner du knappen hämta om. Klickar du på den så går programmet ut på din e-postserver och letar efter nya meddelanden.

Starta markeringsläge: Till höger om Hämta om finns funktionen Starta markeringsläge. Klickar du på denna som kommer du att få upp kryssrutor framför varje e-postmeddelande. Detta gör det lättare att markera flera meddelande om du till exempel vill radera meddelanden från din inkorg eller kanske flytta dem till en annan mapp.

Prioriterat och Övrigt: Vissa leverantörer som Microsoft och Google har delat upp inkorgen i kategorier. Som du ser på bilden har min Outlook e-post, kategorierna Prioriterat och Övrigt. Klicka på texten för att se listan under kategorin.

Listan E-post: Under kategorierna kommer listan med e-postmeddelanden. De är sorterade under datum. Du ser datumrubrikerna över dina meddelanden. Det är mottagardatumet.

Bifogad fil: Om du tittar på det översta meddelandet så ser du en ikon som liknar ett gem över tidsangivelsen på meddelandet. Gemet indikerar att det finns en fil bifogad i meddelandet. Jag har markerat meddelandet genom att klicka på det. Det innebär att innehållet visas i rutan till höger om e-postlistan. Här ser du att det finns ett Word-dokument bifogat som heter Grundkurs i filhantering.docx. Om du klickar på filen så Öppnas dokumentet i det program som är associerat med filtypen. Du kan också högerklicka på dokumentet och välja mellan att Öppna det och Spara det.

Arkivera, Ta bort och Flagga: Om du håller muspekaren över ett meddelande i listan så ser du tre ikoner uppe till höger på meddelandet. Den första har funktionen att flytta meddelandet till serverns Arkiv-mapp. Den andra papperskorgen betyder ta bort meddelandet. Det kanske bara är skräp som du inte vill spara. Den tredje är flagga. Det sätter en röd flagga på meddelandet för att påminna dig att det är viktigt och du kanske ska svara på det senare.