Inställningar – System – Strömförsörjning

Skärm- och Strömsparläge

När ansluten, stäng av min skärm efter: Ange hur lång tid din dator kan stå inaktiv innan den stänger av skärmen för att spara ström.

När ansluten, lägg min enhet i strömsparläge efter: Ange hur lång tid din dator kan stå inaktiv innan den går ner i strömsparläge för att spara ström.

Energiläge

Windows har inbyggda energiprogram som du kan välja emellan beroende på vad din agenda är. Standard är Balanserat men om du spelar kanske du vill ha full prestanda på allt vilket tar mera ström, så väljer du Bästa prestanda. Om till exempel har en laptop och behöver vara energisnål så kan du välja Bästa energieffektivitet

Inställningsmöjligheterna för Strömförsörjning.