Installera Microsoft Fonts i Linux Mint

Om du vill samarbeta med användare av Microsoft Windows eller Mac så kan det vara en god idé att installera de vanligaste teckensnitten från Microsoft. Det gör du genom att installera paketet Tlf-mscorefonts-installer. Det innehåller teckensnitten Andale Mono, Arial Black, Arial, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet, Verdana och Webdings.

Programmenyn i Linux Mint Cinnamon
Programmenyn i Linux Mint Cinnamon

Så här gör du:

  1. Öppna programmet Programhanterare.
  2. Klicka på kategorin Teckensnitt.
  3. Överst bland teckensnitten hittar du paketet Tlf-mscorefonts-installer.
  4. Klicka på det och klicka sedan på Installera.
  5. Ange ditt lösenord för att godkänna installationen.
  6. Under installationen måste du godkänna EULA licens från Microsoft. Tryck Nästa när du har gjort detta. Teckensnitten installeras på ditt Linux System.
Bild på Programhanterare i Linux Mint
Programhanteraren

Om du vill se vilka teckensnitt som finns installerade i ditt system så öppna programmenyn och sök Typsnitt i sökrutan. Programmet Typsnitt visar de installerade teckensnitten.

Bild på programmet Typsnitt i Linux Mint Cinnamon.
Typsnitt

Calibri och Cambria?

Som du ser finns inte de nyare teckensnitten Calibri och Cambria med i mscorefonts-paketet. Du kan installera teckensnitt som är metriskt jämförbara med dessa genom att installera teckensnitten Carlito som är jämförbart med Calibri och Caladea som är jämförbart med Cambria. Du installerar dem via Programhanteraren och kategorin Teckensnitt. Sök på namnen så hittar du teckensnitten.