Start Center i LibreOffice

När du installerar LibreOffice i Windows så får du en ikon på skrivbordet som heter LibreOffice. Det kan man säga är som en dokumenthanterare eller Startcenter som de kallar den på engelska. Du ser dina senaste dokument som visas som miniatyrer. Du kan klicka på dem och öppna och fortsätta ditt arbete. Jag ska förklara gränssnittet i dokumenthanteraren:

Startcenter i LibreOffice
Startcenter i LibreOffice
  • Öppna fil: Med öppna ett dokument som du inte finns med i senaste filer. När du klickar på Öppna fil så får du upp dialogrutan Öppna för filhanteraren Nemo om du använder Linux, Finder om du har en Mac och Utforskaren om du har Windows. I dialogrutan Öppna bläddrar du till ditt dokument och öppnar det. Filen kommer att öppnas med det program som är associerat med den filtyp som filen är. Är det en Excel-fil så öppnas den med Calc och är det ett Word-dokument så öppnas Writer och så vidare.
  • Lagringstjänster: Här kan du öppna direkt via en nätverkstjänst. Du kan koppla en Google Drive, Sharepoint, FTP och så vidare.
  • Senaste filer: Programmet öppnas i den här funktionen. Du ser dina senast öppnade dokument som miniatyrer. Klicka på ett dokument för att öppna. Om du vill ta bort ett dokument från senaste öppna filer så klicka på krysset uppe till höger på miniatyren.
  • Mallar: Precis som Microsoft Office så erbjuder LibreOffice färdiga mallar för olika typer av dokument som till exempel Scheman, CV och så vidare. Under mallar kan du klicka på en mall och öppna ett nytt dokument med mallen som grund.
  • Skapa: Här kan du välja att skapa ett nytt dokument utifrån att öppna det program som ska användas. Writer för text, Calc för Kalkyl, Impress för presentation och så vidare.
Lagringstjänster
Lagringstjänster