Inställningar – Hjälpmedel – Textmarkör

Inställningar för textmarkören under hjälpmedel.

Förhandsgranskning av textmarkörsindikator.

Textmarkören är det lilla blinkande strecket som du ser i till exempel ett Word dokument. Textmarkören indikerar var text kommer att hamna i det dokument du skriver. Om du har svårt att se den så kan du aktivera en textmarkörsindikator som gör det lättare att se markören i dokumentet.

De förändringar du kan göra är:

  • Storlek på markören.
  • Färg på markören.
  • Tjocklek på markören.