Skrivbordet i Linux Mint Cinnamon

Skrivbordet Cinnamon i Linux Mint
Skrivbordet i Linux Mint Cinnamon

På bilden ser du hur skrivbordet är utformat på Linux Mint Cinnamon. Vi börjar längst ner till vänster så ska jag förklara vad det är du ser.

  1. Program-menyn: Om man klickar på ikonen för program-meny så får du upp den meny som innehåller alla dina program samt funktionerna för att stänga av, starta om o.s.v. Jag ska gå igenom programmenyn mer i detalj i en senare instruktion. Nu vet du i alla fall var du ska hitta den.
  2. Visa Skrivbordet: Detta är en vanlig funktion i olika skrivbordsmiljöer. Klickar du på denna minimeras att dina öppna fönster och du ser skrivbordet.
  3. Grupperad Fönsterlista: Här ser du vilka program som du har öppna. På bilden ser du programikoner som har fästs på panelen som genvägar. Programmen är inte öppna i det här fallet. Om de hade varit det så hade ikonen haft ett färgat streck under sig. Om du håller musen över en programikon i panelen som har ett öppet fönster så ser du en miniatyr av det öppna fönstret över ikonen.
  4. Panel: Är den instans som innehåller funktionerna Öppna fönster, Program-meny o.s.v. Den tomma ytan på panelen kan du populera med öppna programikoner eller genvägar till program. Motsvarigheten till panelen i Windows heter Aktivitetsfältet.
  5. Tid och Kalender: Om du tittar från höger på panelen så hittar du aktuell tid och om du klickar på tiden så även en kalender.
  6. Statusikoner: Visar status för olika funktioner i operativsystemet. Nätverk, Uppdateringar, ljud o.s.v.
  7. Skrivbordsikonerna: På själva skrivbordet kan du välja att ha genvägar och programikoner för att snabbt komma åt filer och program som du använder. Du kan spara filer och mappar på skrivbordet. Lägga genvägar till filer och mappar. Lägga en genväg till en hemsida på skrivbordet. Ha genvägar till program på skrivbordet. På bilden ser du två ikoner som båda faktiskt leder till filhanteraren Nemo. Dator visar dig de enheter som lagrar filer på datorn. Hem tar dig till användarens hem-mapp.
  8. Bakgrundsbilden: De flesta skrivbord har möjlighet att visa en bakgrundsbild. Du kan välja en förinstallerad bild eller en egen bild.

Så här ser det alltså ut när du startar Cinnamon för första gången. Du som har varit van vid Windows 7 hittar snart i den här miljön. Om du inte använder Linux Mint idag men är nyfiken på det så kan du besöka deras hemsida här.