Skapa en genväg till en mapp på skrivbordet i Linux Mint Cinnamon

Länk på Skrivbordet i Linux Mint
Länk på Skrivbordet

I Windows miljön har vi lärt oss att man skapar en genväg genom att högerklicka på en mapp eller ett dokument och välja Skicka till…. Skrivbord (Skapa genväg). Så gör man inte i Linux Mint Cinnamon och det är ju en av jobbigheterna med att byta system att man måste lära sig nya saker men så här gör man in alla fall:

  1. Öppna Nemo (filhanteraren/Utforskaren) i Linux Mint Cinnamon.
  2. Gå till den mapp/fil du vill ha en genväg till på skrivbordet.
  3. Håll nere SHIFT + CTRL på tangentbordet samtidigt som du drar mappen/filen till skrivbordet.

Nu bör du ha en genväg på plats.

Att skapa en genväg kan vara lite olika i Linuxvärlden beroende på vad man använder för Skrivbordsmiljö.