Inställningar – Kommandocentralen i Windows 11

Kontrollpanelen numera Inställningar

Du som har jobbat med Windows sedan 1990-talet har säkert stött på den gamla hederliga Kontrollpanelen. Det var kommandocentralen för Windows 95 till Windows 8. Hur det var i Windows 3 och 3.11 kommer jag inte riktigt ihåg men troligen fanns där någon form av central plats för inställningar även i de versionerna av operativsystemet. Under Windows 8 eran kunde vi se hur Microsoft sakta försökte flytta över inställningarna till en nytt gränssnitt men det var inte särskilt välutvecklat. Under Windows 10 eran har Microsoft sakta flyttat över mer och mer från gamla Kontrollpanelen till det som vi nu kallar Inställningar. Kontrollpanelen finns fortfarande kvar i både Windows 10 och 11 men Inställningar är ett mer användarvänligt alternativ och i framtiden kommer den säkert att pensioneras.

Under den här rubriken i datorskolan kommer jag att beskriva de funktioner som finns under Inställningar. Det kommer att ta ett tag att skriva allt men jag fyller på allteftersom det blir klart. Det kommer att bli mycket att läsa men så klart kan du använda avsnittet som en referens. Om du stöter på en inställning som du inte riktigt förstår så kan du slår upp den här. Kanske klarnar det och skulle det inte göra det så ta kontakt med mig så ska jag försöka hjälpa till.

Vänligen!

Linda Karlsson