Inställningar – System – Felsök

I Windows finns det så kallade felsökare för att hjälpa användaren att få bukt med fel som uppstår. Felsökarna kan ibland faktiskt fixa problem med operativsystemet men inte alltid. Om man har problem kan man testa att köra felsökaren innan man går på andra alternativ.

Vy över felsök under Inställningar.

Alternativ

Rekommenderade inställningar för felsökning: Här kan du ställa in hur felsöknings funktionen ska agera när du stöter på ett fel.

  • Fråga innan du kör: Windows upptäcker ett fel och frågar dig om felsökaren ska köras.
  • Kör automatiskt utan att meddela mig: Windows upptäcker ett fel och kör felsökaren utan att meddela dig om utgången.
  • Kör automatiskt och meddela mig sedan: Windows upptäcker ett fel och kör felsökaren och meddelar sedan om utgången.
  • Kör inte någon: Windows kör inga felsökare: Du får köra dem manuellt via Inställningar – System – Felsökning.

Historik över rekommenderad felsökning

Här ser du vilka felsökningar som har körts i din dator. Om du inte har några poster här så betyder det att inget har körts och att allt har fungerat som det ska.

Andra felsökningar

Inbyggda felsökningsguider i Windows 11.

Här finns det felsökningshjälp som du kan köra beroende på vad det är du har problem med. Det kan till exempel vara ljud problem, problem med Internetanslutningen och så vidare. Om något krånglar kan det vara en god idé att gå in här och köra felsökningsguiden som korresponderar till det fel du upplever.