Pages: Visa sidorna sida vid sida.

Apples ordbehandlingsprogram Pages är helt ok att jobba med. I den här artikeln tänkte jag snabbt visa hur man ställer in det så att man jobbar med dokumentsidorna sida vid sida. Det kan vara behändigt när man redigerar i större dokument. Tyvärr är det inte så enkelt att hitta den funktionen i Pages. Jag fick Googla det två gånger innan jag kom ihåg var man ställer in det för dokumentet. Standardinställningen är att visa dokumentsidorna efter varandra lodrätt. 

Så här gör du för att se sidorna sida vid sida:

  1. Se till att ditt Pages-fönster är det aktiva fönstret.
  2. Klicka på menyn Innehåll i menyraden längst upp till vänster på din Mac. 
  3. Gå till Zoom.
  4. Under Zoom följer du Dubbelsidig istället för En sida.

Observera att inställningen bara kommer att gälla aktuellt dokument. Tyvärr har jag inte hittat något sätt att ställa in dubbelsidigt som standard. Jag testade att skapa en ny mall med dokumentet inställt på dubbelsida men tyvärr så sparas inte inställningen för sidvisning. 

Ändra i Zoom til Sida vid Sida för att se två sidor bredvid varandra.