Ställ in standard zoom i Apples Pages.

Apples datorer har ofta en väldigt hög upplösning på skärmen vilket gör att 100% Zoom på dokumentet i Pages kan te sig lite litet. Det man INTE ska göra i det fallet är att öka storleken på teckensnittet. Det kommer att se konstigt ut på din utskrift. Det man SKA göra är att öka zooma värdet på dokumentet. Det kan du göra manuellt uppe till vänster där du ser texten Zoom. 

Om du vill att Pages ska öppna alla nya dokument med ett annat Zoom värde än 100% så kan du ställa in det under menyn Pages och inställningar

Under Allmänt i dialogrutan har du en inställning som heter Förvald zoom. Där ökar du upp värdet till det önskade. Nu när du öppnar ett nytt dokument så kommer det vara zoomat till rätt storlek utan att du behöver justera det varje gång.

Pages Inställningar.