OneDrive synk-klient och macOS

Från och med den 10:e september 2021 kommer stödet för OneDrive synken för macOS Sierra och High Sierra att upphöra. Sierra som har nummer 10.12 och High Sierra som har nummer 10.13 kommer inte längre att uppdateras. Synken kommer fortfarande att fungera men ingen utveckling kommer att läggas på synkmodulen och dess funktion i de här versionerna av macOS. Vidare kommer man inte att kunna installera synken på macOS versioner som inte längre stöds. Framöver kommer endast de tre senaste versionerna av macOS stödjas så det är viktigt att man håller sin Mac-dator uppdaterad för att säkra bästa funktionen. Speciellt om man jobbar i en Microsoft 365 miljö i arbetet.

Inloggning på OneDrive Synk för Mac
Inloggningsrutan för synk klienten till OneDrive på Mac.