Gå ur Windows S Mode!

Vad är det?

När Windows är i S-mode så innebär det att du är låst till att bara använda appar som finns in Microsoft Store. Du kan bara installera appar men inga skrivbordsprogram. Fördelen med Windows S är att det är säkrare, snabbare och stabilare, och kan inte dra åt sig malware och virus på samma sätt som en vanlig Windows version. Vad menar jag då med att du inte kan installera skrivbordsprogram. Jo om din favorit bland webbläsare är Firefox så kan du inte använda den. Inte heller Chrome. Du kan inte ens exekvera en drivrutin till datorn. De är exe filer och kan inte köras.

Gå ur S-mode.

Om du av misstag har råkat inhandla en maskin med Windows i S-mode så finns det bot för det och det är mycket enkelt. Man kan ta Windows ur S-mode via Microsoft Store. Du kan söka på S-mode eller surfa in på länken.

För att ta maskinen ur S-mode måste du ha ett Microsoft-konto. Så skaffa ett eller ha dina inloggningsuppgifter till hands. Observera att när du väl har gått ur S-mode så kan du aldrig gå tillbaka.