Bifoga en fil i ett e-postmeddelande.

Ibland behöver man skicka med ett dokument eller en bild i ett e-postmeddelande. Exempel på det kan vara om man har gjort en Offert till en kund, eller kanske jobbar med en förening och behöver bifoga en skrivelse till övriga medlemmar.

Filstorleken

Innan vi går in på hur vi gör detta praktiskt så måste vi tala om filstorleken. Du kan bifoga flera filer i ett dokument. Totalt sett bör inte storleken på filerna tillsammans överskrida 20MB. Helst inte 10MB, det är din och mottagarens server som sätter begränsningen. När du skickar textdokument behöver du inte vara så orolig för att överskrida den begränsningen. Textdokument brukar inte vara så stora. Om du däremot tänker dig att dela en massa foton så kan du inte skicka så många som bilagor i ett e-postmeddelande.

Så går det till rent praktiskt.

Vi förutsätter att du har skrivit ditt dokument och du har sparat det i en mapp på din dator. Det är viktigt att du hittar ditt dokument när du ska bifoga det i ditt e-postmeddelande.

Härnäst ska vi nu skapa e-postmeddelandet i Outlook New.

  1. Öppna e-postklienten Outlook New.
  2. Klicka på Ny e-post för att skapa ett nytt e-postmeddelande.
  3. I rutan Till, anger du mottagarnas e-postadresser. Du kan skicka samma meddelande till flera mottagare.  
  4. I ämnesraden anger du vad e-postmeddelandet handlar om. Man bör alltid ange ett ämne. Om man inte gör det så är det en större risk att ditt meddelande hamnar i mottagarens skräppost.
  5. Sen skriver du ditt meddelande till mottagaren.
  6. Nu är det dags att bifoga ditt dokument. Klicka på något av verktygsfälten ”Infoga” eller ”Meddelande”. Där klickar du på ”Bifoga fil”. I menyn som öppnas så väljer du ”Bläddra på den här datorn”. Nu öppnas dialogrutan ”Öppna” som visar Utforskaren. Här kan du gå till den mapp som du sparade ditt dokument i. Om du till exempel sparade den i ”Dokument” Så klicka på ”Dokument” till vänster och sedan bläddrar du fram, ditt dokument i den mappen. Klicka på dokumentet som ska bifogas i meddelandet och klicka sedan igen på ”Öppna” längst ned.
  7. Nu läggs filen till i meddelandet och de kommer att skickas i väg tillsammans när du klickar på Skicka-knappen.  
Här har jag valt att bifoga-kommandot via verktygsfältet Infoga.
När du klickar på ”Bläddra på den här datorn” så får du upp dialogrutan Öppna. I den kan du bläddra dig fram till den eller de filer som du vill bifoga med ditt e-postmeddelande.
På bilden ovan ser du hur det ser ut när filen är bifogad med e-postmeddelandet.