Pages för Mac – Mallen ”Tom” eller mallen ”Tom Layout”?

När du öppnar Pages för Mac så börjar du med att välja en mall. Om du tittar noga så finns det två stycket mallar som heter Tom. En som heter ”Tom” och en som heter ”Tom layout”. Vad är då skillnaden på dessa två?

Mallen ”Tom”

Den här mallen används för vanlig ordbehandling. Det vill säga när du ska skriva rapporter, brev, ja långa texter som flödar över sidorna. Får du för dig att du ska skriva en bok så är det denna mall som du ska använda. Även om mallen i huvudsak är till för text så kan du infoga bilder och andra objekt i texten. 

Mallen ”Tom layout”

Med mallen Tom layout skapar man sidlayouter. Några exempel på det är Nyhetsbrev, Affischer och så vidare. Här kan du inte bara sätta igång att skriva text. För att göra det måste du skapa en textruta och placera den på dokumentet. Här bestämmer du själv över objektens placering från text till bild. Du kan ha flera textrutor, bilder och tabeller i din layout. 

Mallväljaren i Pages