Markera Text i Microsoft-Word.

När man ska formatera text i Microsoft-Word så behöver man först markera den text som ska förändras, annars fattar inte programmet vilken text som avses. Det finns lite olika sätt att markera text. Jag sa gå igenom några som kan vara bra att ha koll på.

Dra över texten med muspekaren.

Den här metoden är nog vanligast. Ställ markören i början av den text som avses. Håll sedan ner vänster musknapp och dra över den text som ska markeras.

Klicka i stycke och över ord.

Markera ett ord: Du kan markera ett ord genom att dubbelklicka på det.

Markera ett stycke: Om du trippelklickar i ett stycke så markeras hela stycket.

Klicka i vänstermarginalen.

Markera en rad: För ut muspekaren till vänstermarginalen så att muspekaren lutar mot texten. Håll den vid den rad du vill markera. Klicka en gång. Nu ska den raden vara markerad.

Markera hela stycket: Om du dubbelklickar i marginalen så kommer hela stycket att markeras.

Markera hela texten: Trippelklickar du i marginalen så markeras hela texten.

Markera varannan rad: För ut muspekaren till vänstermarginalen så att muspekaren lutar mot texten. Klicka en gång för att markera raden. Håll ner CTRL-knappen och klicka framför de rader du vill markera.

Markera flera stycken i rad: För ut muspekaren till vänstermarginalen så att muspekaren lutar mot texten. Klicka en gång för att markera raden. Håll ner Shift tangenten och klicka på sista stycket för att markera alla stycken där emellan.

Tips! Att avmarkera en bild som har markerats med en text.

Om man har en del bilder infogade i sin text är det lätt att man får med den där bilden när man markerar sin text. För att avmarkera bilden håller du ner CTRL-knappen och klickar på bilden du vill avmarkera.

Markera text med tangentbordet.

Markera tecken för tecken: Ställ markören där du vill börja markera i texten. Håll ner Shift-tangenten och tryck på Pil-höger för att markera till höger om markören. Om du vill markera till vänster om markören så tryck Shift + Pil-vänster.

Markera rad för rad: Ställ markören i början på den rad som du vill markera. Håll ner Shift-tangenten och tryck Pil-ner. Om du vill markera rader över så använd Shift + Pil-upp.

Öva!

Att markera bland annat text är något som man bör behärska när man arbetar med datorer. Du kan ju inte ge kommandon för en text om inte datorn vet vilken text som avses. Öva dig på att markera så att du känner dig bekväm med hur det går till.