Tips när Mac datorn startar långsamt.

När man köper en ny Mac dator så är det tyvärr föreställt att datorn ska öppna fönster igen vid återinloggning. Visst tanken är god. De programfönster som du arbetade med när du stängde av öppnas och du kan börja jobba igen. Baksidan till detta är att du under tiden kanske öppnar en hel del fönster vilket gör att det tar en evighet för datorn att starta upp. Speciellt om den börjar bli till åren. Naturligtvis kan du stänga av detta så att när du startar nästa gång så kommer inte dina fönster att öppnas. Inga program kommer att autostarta som inte ska göra det. 

  1. För att ställa in det så klickar du på menyn med äppelsymbolen längst uppe till vänster i menyraden.
  2. Sen klickar du på ”Stäng av” eller ”Logga ut”.
  3. När du gör det visas dialogrutan”Är du säker på att du vill städa av datorn”. Där finns en lite ruta som du kan bocka ur. ”Öppna fönster igen vid återinloggning” 
  4. Nästa gång du stänger av så kommer inte några tidigare öppna program att automatiskt öppnas igen.
Punkt 2 i instruktionen.
Pinkt 3 Bocka ur ”Öppna fönster igen vid återinloggning”.