Skillnaden mellan OK och Verkställ i en dialogruta.

Du kanske har noterat att det finns två sätt att aktivera nya inställningar i en dialogruta. Den ena är OK och den andra Verkställ. Men vad skiljer dem åt? Ja det är inte så komplicerat.

  • Kommandot OK, verkställer dina ändringar och stänger dialogrutan.
  • Kommandot Verkställ, utför dina ändringar men behåller dialogrutan öppen ifall du vill göra fler förändringar. Knappen verkställ brukar inte aktiveras förrän du har gjort en förändring i dialogrutan.
Dialogruta med både kommandot OK och Verkställ.