Flytta Start-menyn i Windows 11

Windows 11 kommer med Start-menyn centrerad på aktivitetsfältet. Om du föredrar att har den till vänster som tidigare går det att ordna med några musklick.

  1. Öppna Inställningar.
  2. Klicka på Anpassning till vänster.
  3. När du har klickat på Anpassning, välj Aktivitetsfältet till höger i Inställningar.
  4. Klicka på Beteenden för Aktivitetsfältet.
  5. Vid Justering av aktivitetsfältet klickar du på listrutan och väljer Till vänster istället för Centrera.
  6. Nu ska start-menyn och alla ikoner ligga till vänster som de alltid har gjort.
Justering av Aktivitetsfältet i Windows 11

Varför Centrerad från början?

Jag har inte hittat någon anledning för detta men jag kan tänka mig att en anledning är att många använder så kallade Ultra Wide Screen skärmar och med Start-menyn i centrum blir mus färden till Start inte så lång som den blir med Start till vänster. Kan vara en anledning men jag vet inte säkert.