Vad är backup?…och vad du behöver tänka på inför en service.

Det är tyvärr inte särskilt ovanligt att kunder inte har en aning om vad man pratar om när man frågar om hon/han behöver ha backup på sin dator eller telefon inför en service. Backup? Vad är det?

Backup är samma sak som säkerhetskopiering. Har du dokument, bilder, bokföring som behöver sparas inför servicen?

När du lämnar in din dator eller telefon är det jätteviktigt att du själv tar initiativet och ser till att servicemottagaren faktiskt noterar att du vill ha backup/säkerhetskopia. En annan sak som du också behöver ha klart för dig är VAD vill du ha backup på? Det går inte att bara säga ALLT.

Vad är viktigt?

Bokföring

Om du jobbar med bokföring lokalt i datorn. T.ex. Visma, så är det superviktigt att du talar om detta. Om du t.ex. Arbetar i Fortnox så jobbar du mot ett webb-baserat bokföringsprogram som inte ligger lokalt i din dator. Där handlar det bara om att logga in på Fortnox hemsida och jobba vidare efter service.

Bilder och dokument

Oftast ligger dessa i din s.k. profilmapp. Den innehåller de vanliga mapparna Dokument, Bilder, Hämtade filer, Video, Musik, Skrivbord. Har du sparat där så är det enkelt för teknikern att spara din profilmapp och lägga tillbaka den vid en eventuell ominstallation.

E-post

Med e-posten finns det också lite att tänka på. Om du loggar in på en hemsida på Internet, T.ex. Gmail, Microsoft Outlook/Hotmail, Yahoo, Telia Webbmail. Ja då är det inte mycket för teknikerna att spara. Det finns redan online på e-postservrarna. Om du däremot använder en lokal klient som t.ex. Outlook eller Thunderbird och har massor med mappar och sorteringar bör du nämna detta. Det kan vara så att det behövs en handpåläggning för att spara. Notera också om du vill spara din adressbok.

När det gäller e-posten är det också många som är av den uppfattningen att de inte ar några lösenord till den. Det har ALLA. Det kan vara så att man har angett den första gången och sparat den. Det innebär att man fortfarande har ett lösenord och för din egen skull bör du hålla reda på det. Lösenord ska lämnas vid inlämningen om det så krävs.

Program

Program kan man inte ”flytta” men man kan installera om dem efter en ominstallation av operativsystemet eller en flytt till en ny dator. Vad du behöver förbereda är dina licensuppgifter. Om du har ett nyare officepaket så är det inloggningen till microsoft-kontot du registrerade licensen i som är det viktiga. Från och med 2013.

Har du andra program så gäller samma sak. Licensuppgifterna. Det är egentligen inte teknikerns sak att behöva dra de här uppgifterna ur kunden. Om det måste till får man också vara beredd att betala därefter. Det är nämligen extremt arbetsamt och tidskrävande.

Ett gott samarbete!

Nu kan allt detta kanske kännas överväldigande men man ska inte bli avskräckt av det arbete som krävs. Däremot ska man vara medveten om att det kan vara ganska knepigt och involverar ett stort kunnande från teknikerns sida och du kommer sannolikt att själv få hjälpa till lite över ett telefonsamtal eller två. Enligt mina erfarenheter så löser man oftast ett datorbyte, genom ett gott samarbete mellan tekniker och kund. Resultatet blir alltid till det bättre.

Det är inte bara teknikern som löser allt, ibland får kunden hjälpa till lite.