Bli inte beroende av att någon annan sköter dina bankärenden på Internet!

unsplash-logoCampaign Creators

Jag skulle vilja ta upp det här ämnet i datorskolan fastän det kanske är lite känsligt. Jag stöter på den här situationen ofta i mitt jobb där en person i ett hushåll har haft hand om allt som har med Internetbank och betala räkningar att göra och den andra har ”överlåtit” det till den personen och inte själv tagit något ansvar för driften. Sen händer det som inte får hända. Den som har ansvaret blir sjuk eller oförmögen att hantera den här biten i hushållet vilket nu skapar en enorm stress för den som ”inte har lagt sig i detta” tidigare.

Ta ansvar – Lär av varandra!

Du som inte kan detta lär dig av din partner medan tid är. Ingen människa kan i dagens samhälle säga att det där med datorer och Internet och internetbanker är inget jag vill befatta mig med. Jag tror att alla måste blöta ner fötterna lite i ämnet och skaffa sig lite baskunskaper. Jag vet att det kan vara skrämmande men det är än mer skrämmande om man blundar för det. Det är inte så svårt att lära sig om man har en partner som kan detta. Be att få göra era bankärenden medan din partner sitter bredvid och hjälper dig. Gör det ofta så att du känner dig bekväm med att sköta detta du med.