Microsoft Anteckningar – Öppnar alla mina tidigare anteckningar?

Ett program som har fått många förbättringar är faktiskt Microsoft Anteckningar. Det är ett litet användbart program för texthantering. Själv brukar jag använda det för noteringar och kortare informationer som inte behöver ligga i en Word-fil. Sedan Windows 11 lanserades har programmet fått en hel del förbättringar och förändringar som man kan vara lite observant på.

Vi ska titta lite på inställnings-menyn:

Utseende (Apptema): Som du kanske har lagt märke till så kan du använda ljust och mörkt tema i Windows. Numera så följer Anteckningar med i temainställningarna. Du kan ställa in att programmet ska ha samma inställningar som övriga fönster i systemet (Använd systeminställningen). Om du vill ha ljust eller mörkt oberoende övriga inställningar så kan du välja det också.

Anteckningar och Tema
Under Utseende kan du ställa in om Anteckningar ska ljust eller mörkt tema.

Textformatering (Teckensnitt): Här väljer du vilket teckensnitt du vill använda för Anteckningar. Du kan välja teckensnitt, stil och storlek.

Textformatering (Automatiskt radbyte): Det här är en inställning som jag rekommenderar att man aktiverar. Om man inte gör det så kommer din text att hamna i en enda lång rad, såvida du inte radbryter manuellt med Enter-knappen.

Anteckningar Textformatering
Klicka på pilen till höger för att se inställningarna för Teckensnitt.

Öppnar Anteckningar (Öppna filer): En av förbättringarna i Anteckningar är att man kan ha olika filer öppna i flikar. Ungefär som i webbläsaren, där man kan ha hemsidor öppna i olika flikar. I den här inställningen kan du välja att ”Öppna en fil i en ny flik” i samma programfönster. Vill man ha varje textfil öppen i ett eget fönster så ställer man in ”Öppna i ett nytt fönster”.

Öppnar Anteckningar (När Anteckningar startar): Här kan vi nu ställa in i vilket läge Anteckningar ska startas. Standard är nu att programmet ska ”Öppna innehåll från föregående session”. Det innebär att de textfiler som låg öppna förra gången som programmet var öppet också kommer att öppnas igen.

Inställningen ”Öppna ett nytt fönster” var standard förut. Det innebär att Anteckningar alltid öppnas med ett nytt tomt dokument när du startar programmet från programikonen. Om du skulle öppna en befintlig textfil så öppnas naturligtvis den men inget från en tidigare session.

Anteckningar session
Obs! Det är denna inställning som kan orsaka att man har massor av anteckningsflikar öppna om man inte stänger dem manuellt eller väljer inställningen nedan.

Stavning (Stavningskontroll): Du kan välja att ha stavningskontrollen på eller av. Klickar du på pilen till höger om inställningen så kan du också välja att ha stavningskontroll på/av för olika filtyper.

Stavning (Automatisk korrigering): Om du har stavningskontrollen på så kan du välja att stavfel ska korrigeras automatiskt eller inte när du skriver. Det är en enkel Av/På funktion.

Anteckningar Stavningskontroll
Du kan aktivera /inaktivera stavningskontrollen för olika filtyper.