Flersidig vy i LibreOffice Writer

Visst kan du se två sidor bredvid varandra i LibreOffice Writer. Du har möjlighet att se en sida, flera sidor eller bokvy i Writer. Om man tittar längst ner i Statusfältet i programmet så ser man från höger först Zoom graden sen ser du de tre olika vy-alternativen.

Mittvyn är flersidig vy den kan du använda för att se sidorna sida vid sida. Däremot kan du inte se flera sidor sida vid sida så länge zoom graden är 100%. Välj en zoom grad som ligger under 100% så fungerar det. 

Minska Zoom och välj mittenvyn för att se flera sidor.