Apples Pages: Spara i Word-format

Du som använder en Mac har kanske sett att du har ett Office-paket från Apple. Programmen heter Pages, som är en ordbehandlare som Word, Numbers, som är ett kalkylprogram som Excel och Keynote, som är ett presentationsprogram som Powerpoint. När man skapar ett dokument med de här programmen måste man tänka på att om man ska dela dokumentet med någon annan så kanske den personen inte har Mac. I det fallet kan man exportera sitt dokument i Word-format. Är det en Kalkyl får man exportera i Excel-format och är det en presentation så blir det Powerpoint-format.

Välj dokument-typ

Så här gör du:

  1. När du har ditt dokument öppet så går du till Arkiv-menyn.
  2. Välj Exportera till – Word….
  3. I dialogrutan kontrollerar du att du står på Word och sedan trycker du Nästa…
  4. I nästa ruta ska du tala om var du ska spara ditt dokument och vad du ska döpa det till. Skriv namnet i rutan Spara som och välj vilken mapp nedan.
Välj var på disken du vill spara ditt dokument.

Nu ska du ha en kopia i Word format. Du kan alltid öppna ett Word-dokument i Pages men du måste alltid exportera om det till Word varje gång du ändrar i ditt dokument. Man kan aldrig Spara som Word man måste alltid exportera till Word-format.